Wartość starych technik nawigacyjnych

W dzisiejszych czasach nawigacja morska oparta jest w dużej mierze na nowoczesnych urządzeniach. Wystarczy tylko nauczyć się je obsługiwać, żeby móc wyznaczać właściwe kursy oraz precyzyjnie określać położenie statku. Technika jednak czasami po prostu zawodzi i chociażby dlatego nawigatorzy powinni umieć wykorzystywać również bardziej tradycyjne metody nawigacji.

Jeśliby w dzisiejszych czasach na statku doszłoby do awarii i nawigator nie mógłby korzystać z nowoczesnych urządzeń, to i tak znajdowałby się on w lepszej sytuacji, niż przedstawiciele tego zawodu przed wiekami. Wynika to z prostego faktu: współcześnie mamy do dyspozycji niezwykle precyzyjne mapy, o których dawni żeglarze mogli tylko pomarzyć. Obecnie wykonuje się je na przykład na podstawie zdjęć satelitarnych, co pozwala na bardzo drobiazgowe odwzorowanie linii brzegowej oraz innych elementów, które powinny znajdować się na mapach.

Współczesny nawigator okrętowy powinien umieć wskazywać drogę na podstawie obserwacji gwiazd, tak jak jego poprzednicy z innych epok. W niektórych sytuacjach taka umiejętność może pozwolić na rozwiązanie poważnego problemu. Oczywiście, na co dzień raczej nie stosuje się klasycznych technik nawigacyjnych, jednak ich znajomość ma pewną wartość nawet w XXI wieku, czyli w epoce nawigacji satelitarnej i innych tego typu rozwiązań.

https://traffic.naviexpert.pl/korki/bydgoszcz/
W kategorii: Dawne urządzenia nawigacyjne

Brak komentarzy

Zostaw komentarz